ادبیات عربی ویژه دانشجویان رشته ی حقوق
81 بازدید
محل ارائه: گروه های دانشجویی
مقطع: فوق دیپلم
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
این جزوه جهت دانشجویان رشته ی حقوق در مقطع فوق دیپلم و به زبان ساده و نگارش عربی نوشته شده است