نبرد رمضان
56 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب مجموعه یادداشتها، نوشته ها و مقالات اینجانب در موضوع نبرد رمضان ( نبرد پنجاه روزه ی مقاومت ) علیه جبهه ی استبکار بوده است که در حال حاضر در مراحل چاپ به سر می برد