نقد و بررسی رسانه های بیگانه 4 ( جم تی وی )
59 بازدید
نقش: جمع آوری کننده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتابچه به بررسی شبکه ی جم تی وی پرداخته است و دیدگاه این بنگاه نسبت به وضع داخلی جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است . کتابچه مذکور که شامل تاریخ شکل گیری، فعالان این شبکه و نیز اهداف و راهبرد های آن می باشد .