نقد و بررسی رسانه های بیگانه 2 ( صدای آمریکا)
48 بازدید
نقش: جمع آوری کننده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتابچه به بررسی شبکه ی ماهواره ای صدای آمریکا پرداخته است و دیدگاه این شبکهنسبت به وضع داخلی جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است . کتابچه مذکور که شامل تاریخ شکل گیری، فعالان این شبکه و نیز اهداف و راهبرد های آن می باشد . درس ال 1391 چاپ گردید .