نقد و بررسی مستند از تهران تا قاهر( پاسخ به ادعاهای جعلی خاندان پهلوی)
64 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب به بررسی و پاسخ به مستند پخش شده از سوی شبکه ی معارض در تحریف تاریخ معاصر و نیز تطهیر خاندان محنوس پهلوی پرداخته است