وعده ای که رهبر انقلاب از زبان قرآن از نابودی اسرائیل داد
60 بازدید
محل نشر: خبرگزاری تابناک
نقش: نویسنده
سال نشر: 94
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی