دولت پسا تحريم
60 بازدید
محل نشر: دفتر مطالعات اقتصاد اسلامی؛ خبرگزاری موج
نقش: نویسنده
سال نشر: 94
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی