شورای عالی فرهنگی، قرارگاه مدیریت فرهنگی کشور
335 بازدید
تاریخ ارائه : 12/18/2014 12:51:00 PM
موضوع: علوم سیاسی

19 آذر هر سال شاهد آن هستیم که تحلیل ها و نوشته های مختلفی به مناسبت سال روز تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر می شود کمتر توجهی به این مسئله می گردد که این شورا در راستای حفاظت و صیانت از اساس انقلاب یعنی فرهنگ عاشورایی و حسینی شکل گرفته است. در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی پاسداران حریم فرهنگ و قرارگاه مرکزی تصمیم گیری کلان جامعه ی اسلامی است. در این شورا باید اندیشه ها و آرای متفکران اسلامی در کنار ظرفیت ها پتانسیل های اجتماعی تجمیع گردد و حیات طیبه ی ایران اسلامی برنامه ریزی گردد. بر این اساس در این نوشتار به بررسی چرایی قرارگاه نگری به مدیریت فرهنگی کشور و جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی می پردازیم.
نگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و چینش نیروهای درون آن خود گواه است که شورایی با این همه ظرفیت سازمانی و اندیشه ای می تواند چاره گشای هر گره ی مهم و لاینحل نظام فکری – فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باشد. اما سیاست زدگی و نبود ابزار لازم جهت پیگیری مصوبات و اهتمام نداشتن بعضی از اعضای این شورا به مسئله ی تهاجم فرهنگی و معضلات فرهنگی سبب شد تا در بازه های زمانی مختلف ان شورا به حاشیه رفته و خروجی مناسب در آن لحاظ نگردد. واقعیتی که در حکم جدید اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن تصریح شده و مورد خواست رهبری معظم انقلاب بوده است. در واقع توجه به مسئله ی اجرایی شدن مصوبات شورا و پیگیری دقیق مصوبات با اهداف طرح شده ی آن اقداماتی است که می تواند بهبود اوضاع فرهنگی کشور را دنبال نماید. اما آنچه که باید از سوی شورا به آن توجه شود به این صورت است :
الف) جبهه بندی
جبهه بندی و مشخص سازی ظرفیت های جریان انقلاب و هماهنگ سازی آن با هم در طول یک نوار مشخص و تقویت آن راهبردی است مطروحه در شورای عالی انقلاب فرهنگی. در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی بایستی بر اساس نگاه کلان مدیریتی تمامی امکانات و ظرفیت ها فرهنگی کشور را شناسایی و آن را به مناسبت دافع از ارزشهای فکری و صدور آن ارزش ها به سراسر جهان، شناسایی و راهکارهای استفاده از این امکانات را برنامه ریزی نماید. در واقع شورا در صحنه ی نبرد و ناتوی فرهنگی بایستی در اولویت برنامه های خود جبهه بندی و مشخص سازی وظیفه هر نهاد فعال در نظام اسلامی را دنبال نماید.
ب) اجرایی شدن اهداف
گاهی اجرایی شدن مصوبه آنطور که برنامه ریزان آن را موصب نمودند نیست و یا منحرف از مسیر اصلی برنامه ریزی شده در حال اجراست. یکی از مهم ترین وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی ارزیابی و هدایت اجرای مصوبات در مسیر اصلی و تعرف شده است. کاری که با ریل گذاری مناسب، نظارت و ارزیابی حین اجرا و پس از آن، اشراف به مناسبات و دغدغه های فرهنگی و نگاه قرارگاهی بدست می آید. بر این اساس باید گفت شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها نباید به تصویب و پیاده سازی تفکر و اندیشه در غالب قانون نگاه کند بلکه حسن و دقت در اجرا نیز از وظایفی است که رهبری معظم انقلاب بارها به آن اشاره فرموده است که نمونه ی آن در پیام ایشان به مناسبت اغاز دور جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی شاهد بودیم.
ج) نظم و انضباط علمی و سازمانی
مغزافزار جامعه ی فرهنگی کشور باید در نظم و انضباط علمی و سازمانی گوی سبقت را از همه ی نهاد کشور برباید و در این کار هیچ خستگی ای به خود راه ندهد. برگزاری دقیق جلسات بدون وقفه، تولید اندیشه و دانش نیاز روز و به تبع آن تصویب مصوبات دقیق و اجرایی از اولویت هایی است که توجه به آن می تواند نقش قرارگاهی و مدیریت کلان فرهنگی شورای انقلاب فرهنگی را برجسته سازد.
در واقع آنچه می توان نتیجه گیری کرد این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی مغز افزار و اتاق فکر و هدایت جریان فرهنگی کشور است. نهادی که باید با برنامه ریزی دقیق پیرامون جبهه ی فرهنگی انقلاب اسلامی، ضمن شناسایی ظرفیت و پتانسیل داخلی از شیوه و ابزار نوین تهاجم فرهنگی غافل نباشد. رخدادی که می تواند با نگاه کلان و استفاده از عناصر مؤمن و متقی، کمک شایانی به حفاظت و صیانت از انقلاب اسلامی و فرهنگ حاکم بر آن نماید.

نویسنده : امیر مسروری