امر به معروف، نماد اصلی سبک زندگی اسلامی ایرانی
80 بازدید
تاریخ ارائه : 9/18/2014 10:10:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر هرچند در منابع، مآخذ و نیز پژوهش‌ها مختلف بسیار بوده است اما در این نوشتار امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان نماد اصلی سبک زندگی اسلامی ایرانی مورد اشاره قرار گرفته است . این نماد حیات و خون جاری شده در شریانی است که حقاً و انصافاً اکسیژن زندگی را سلول، سلول جامعه بشری می‌رساند و رشد فراوانی را به ارمغان می‌آورد .

امر به معروف و نهی از منکر نشئت گرفته از اندیشه‌ها الهی و روح پاک بشری است . رشد و ارتقای جامعه و سلامت اجتماعی در گرو پیاده سازی این فرمان مهم الهی است که در قرآن و سنت معصومین به شدت مورد تاکید قرار گرفته و قبولی اعمال را با ارجاع آن گره زده‌اند . در همین راستا فرصت‌ها و آسیب‌های گوناگونی که از امر به معروف و نهی از منکر نشئتمیگرد آنقدر زیاد است که می‌توان ادعا نمود بزرگ‌ترین واجب حکومتی و اجتماعی که بتوان با ان دنیا را اصلاح و ظرفیت‌های اجتماعی را افزایش داد، امر به معروف و نهی از منکر است . بخشی از این فرصت‌ها و آسیب‌ها به شرح ذیل می‌باشد :

الف) آسیب‌های فردی و اجتماعی بی تفاوتی و ترکامر به معروف و نهی از منکر

ترک فردی و اجتماعی امر معروف و نهی از منکر آسیب‌هایی همچون بی تفاوتی نسبت به دین  و ضعف ایمان، شراکت ترک کننده امر به معروف و نهی از منکر در گناه عامل منکر و تارک معروف، محرومیت از سعادت دنیا و آخرت (1)، دشمن خدا بودن، شیوع فساد و تبدیل منکر به معروف،  فراموشی خوبی‌ها  و تسلط اشرار (2)، عقوبت الهی، از بین رفتن برکت از زندگی و.. را به دنبال خواهد داشت .

ب) فرصت‌ها و برکات اجرای امر به معروف و نهی از منکر

برکات و فرصت‌های اجرای امر به معروف برای جامعه و فرد می‌تواند شامل : نجات از قهر خدا با ناراحت شدن از انجام منکر، رسیدن به واقعیت الطاف الهی، بهترین مردم شدن به وسیله‌ی امر به معروف (3)،بالاترین مقام الهی را در زمین کسب کردن و خلیفه‌ی الهی شدن، شریک شدن در ثواب عامل به معروف، کسب رضایت خدا، فلاح و رستگاری، سلامتی دین و دنیا، نصرت الهی، کم نشدن عمر و روزی، ثواب فراوان، اجرای احکام اسلامی، برقراری عدالت اجتماعی استواری نظام اسلامی، امنیت، بینی فاسق را به زمین زدن با امر به معروف و نی از منکر، پاکیزگی کسب و کار و... می‌باشد. فرصت‌هایی که هر یک برای یک جامعه می‌تواند سعادت دنیوی و اخروی فراوانی را ایجاد نموده و موتور محرک قوی‌ای در این زمینه باشد .

 دانستن این فرصت‌ها و آسیب‌هامی‌تواند هر جامعه‌ی خاموشی را هوشیار و بیدار کند. برهمین اساس طرحی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا دستگاه های دولتی و اجرایی ملزم به پیگیری این مطالبه‌ی الهی و دینی بوده و الزام آن برهمگان قانونی گردد. یکی از نقاط برجسته‌ی این طرح شامل شدن جهانگردان و بازدید کنندگاه خارجی در گستره‌ی قانون امر به معروف و نهی از منکر است. اقدامی که در صورت تصویب می‌تواند گام مؤثری در صدور فرهنگ قانون مداری، پویایی اجتماعی، باورپذیرنمایش دادن جامعه و... باشد . به طوری که با اعمال آن نه تنها حفظ و انسجام فرهنگ اصیل اسلامی در دستور کار قرار می‌گیرد و جهانگردان متوجه وجود قوانین مستدل و منطقی اجتماعی می‌گردند، نفوذ و نماد سازی از سبک زندگیِ غربی کاهش می‌یابد . به تعبیر دیگر هر جهانگردی در هر کشور موظف است قوانین کشور میهمان را رعایت کند. همان‌طور که یک جهانگرد ایرانی باید قوانین آمره ی  اتحادیه اروپا و دیگر کشورها غربی را رعایت نماید .برهمین اساس جهانگردان خارجی نیز در حوزه‌ی قضایی و حاکمیتی ِ نظام اسلامیضمن احترام  به فرهنگ و باورهای دینی جامعه، در حفظ این باورها را ملزم می‌گردند. جدای از آن که پوشش اسلامی آرامش دهنده است و تازه مسلمان شده های اروپایی رسماً به آن اذعان می‌نماید، این طرح تواناییِ آنکه فرهنگ غنی و عمیق اسلامی را در ظرفی دقیق و هوشمند به نمایش در بیاورد، دارد. هرچند تصویب این قانون باید سال‌ها قبل صورت می‌پذیرفت ولی حال نیز این اقدام از سوی مجلس شورای اسلامی بسیار قابل تقدیر و ارزش‌گذاری است و یقیناًبا تصویب آن، حسنه ای عظیم بر کارنامه‌ی نمایندگان مردم وکلای ملت در نظام قانون گذاری خواهد شد.

1)     تهذیب الاحکام ج 6 : 181

2)     مستدرک الوسائل ج 12 : 179

3)     نهج الفصاحه : 468

نویسنده : امیر مسروری