مشخصات فردی و زندگینامه
نام:امیر
نام خانوادگی:مسروری
پست الکترونیک:masrouri.amir@chmail.ir
آدرس وب سایت:http://masrouri.ir
نخصص ها:علوم سیاسی ، فقه و اصول ، فلسفه

زندگی نامه

سعی کردم عاشق اباعبدالله باشم، سعی کردم تمام تلاشم را برای حفاظت و پاسدرای از انقلاب اسلامی ایران بکار گیرم و در این زمینه از جان و آبروی و مالم دریغ نکنم.